Vasa

   

 


Vereniging Aangepast Sporten Achterhoek (VASA)
Vereniging Aangepast Sporten de Achterhoek (VASA) is een vereniging die verschillende sport- en bewegingsactiviteiten aanbiedt voor mensen met zowel een fysieke als verstandelijke beperking en onder­steunt op zowel recreatief- als wedstrijd­niveau.

Dit wordt gedaan door een groep zeer gemotiveerde vrijwilligers die al ruim 50 jaar zorgdragen om de invalidensport in de regio oost Achterhoek betaalbaar te houden voor onze leden.

Voor jeugdleden kost dit 10,- euro voor onze volwassen leden 15,00 euro per maand, hiervoor kun je dan deelnemen aan alle wekelijkse sportactiviteiten, zoals zwemmen, waterbasketbal, zaalsport etc.

Tevens is de eerste maand sporten altijd gratis, zodat je rustig kunt kijken of je het leuk vindt.

Vanuit deze doelstelling wil VASA tevens een functie vervullen om ook een bijdrage te leveren aan het welbevinden van onze leden en de gemeenschap.

De deelnemers 
VASA staat open voor zowel kinderen als volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, of chronische aan­doening. Deze kinderen en volwassenen die in hun vrije tijd graag actief willen sporten of bewegen, kunnen lid worden. 
Ook mensen die tijdelijk te maken hebben met bewegings- beperkingen bijv. rugklachten, zijn zeer welkom. 

De activiteiten 
Onder deskundige leiding en met behulp van een groot aantal vrijwilligers kan wekelijks worden deelgenomen aan o.a. de vol­gende activiteiten:

* Zwemmen 
 recreatief maar ook ter verbetering van de conditie, hierbij maakt het niet uit welke handicap U heeft, onze vrijwilligers zijn altijd bereidt een helpende hand te bieden.

Hierbij kunt U zich ten alle tijden aanmelden, het is mogelijk om te zwemmen in Varsseveld op woensdagavond en in Winterswijk op maandag, dinsdag en woensdagavond.

* Waterbasketbal in Nationaal competitieverband, maar natuurlijk ook recreatief behoort tot de mogelijkheden.


*
 Longgroep dit is een groep die zwemt in zwembad Jaspers te Winterswijk onder begeleiding van een fysiotherapeut.

 

* Lage Rug groep waarbij oefeningen worden gedaan ter ondersteuning van mensen met rugklachten.

Naast de organisatie van wekelijks terugkerende activiteiten, worden er ook andere activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld: 

* feestavonden
* waterbasketbaltoernooien
* nieuwjaarsbijeenkomst met Bingo


Financiële middelen 

De financiële middelen wordt verkregen door onder meer:
* contributies van de leden 
* subsidies 
* donaties en giften 
* sponsoractiviteiten 

 

Vertrouwenspersonen

Vasa vindt het van belang dat leden zich tot een vertrouwenspersoon kunnen wenden in geval zij zich onveilig of niet prettig voelen binnen de Vasa en dit willen bespreken met een onpartijdig persoon. Daarom zijn namens Vasa mevrouw Evelien Schurink en de heer Frank Peeters de vertrouwenspersonen.  


Samenwerking 
Vereniging Aangepast Sporten de Achterhoek (VASA) werkt nauw samen met verschil­lende sportverenigingen en instellingen in de regio. 
Zo onderhoudt VASA con­tacten met verschil­lende ((z)mlk)- en basisscho­len, 't Roessingh, centrum voor revali­da­tie en de Stichting Beweging en Gezond­heid te Enschede. 
Vereniging Aangepast Sporten de Achterhoek is aangesloten bij de Gehandicaptensport bond en de KNZB voor waterbasketbal.

* Wilt u na het lezen van deze tekst meer informatie 
of heeft een vraag reageer dan middels het contactformulier op deze site,  wij zullen uw aanvraag zo spoedig als mogelijk beantwoorden, uw kunt ook een berichtje sturen naar secretariaatvasa@gmail.com.